fb

Книга за размяна

Виж цялата ми библиотека в моя профил Milena1

Божественото огледало

Божественото огледало

“Всеки човек е едно огледало, в което трябва да се отрази Божественият образ. И няма какво Вие да създавате нещата, те трябва да се отразяват във Вас. Едно огледало не може да отрази целия свят. Вие сте милиони, милиарди огледала, и пак светът не може цял да се отрази. Ако хубаво отразите онова, което Бог е създал, Бог ще Ви отреди хубаво място.”

Книги от други потребители

Книги по жанрове

Вземи книга от своя град

Knigoman.bg в медиите