Чакрите - колелата на живота
0
Добави в любими

Чакрите - колелата на живота

Ню ейдж рьководство за чакрите
Тази книга представлява рыководство за дость и опе-риране с втрешните механизми, които движат нашия живот. Написана в практичен и достьпен стил, тя ще ви поведе на едно птуване из различните аспекти на соб-ственото ви съзнание - от телесните инстинкти за оце-ляване до функционирането на най-дьлбоките ви мис-ли. Разгледайте древната метафизическа система на чакрите в светлината на квантовата физика, елементал-ната магия, Кабала, физическите упражнения, поетич-ната медитация и изкуството на визуализацията. Науче-те се да отваряте центровете на чакрите в себе си и да виждате как те хвлят светлина върху сьвременните
световни кризи, пред които сме изправени днес; научете от тези системи какво вие, в качеството си на личности, можете да направите по отношение на това.
• Изградете основа и фокус на живота си.
• Балансирайте вашата сексуалност.
• Увеличете личната си сила и физическа енергия.
• Отворете сьрцето си, но останете центрирани.
• Използвайте звуците за отваряне на сьзнанието.
• Развийте интуицията и психическото си осьзнаване с помощта на холографен модел на сьзнанието.
От освобождаването на нашия дух до проявлението на сьнищата ни чакрите представляват Колелата на живо-та, описани в най-ранните източници на индийската ис-тория. Може би тук се съдьржа един модел, който заслу-жава нашето внимание, защото работейки вырху себе си, ние променяме света.

За да се свържеш с Деничка, трябва да влезеш в акаунта си или да създадеш нов
Влез или се регистрирай
Обади се
Книги от други потребители