fb

Книга за размяна

Виж цялата ми библиотека в моя профил Ири

Черната гвардия на Ватикана

Черната гвардия на Ватикана

  • ISBN: 9531223531
  • Език: български
  • Категория: История
  • Книгата се намира в София
  • Книгата се РАЗМЕНЯ
  • Потребителят би я продал за 2лв

В книгата на известния съветски религиовед професор Л. Н. Великович се прави критичен анализ на идеологията и политиката на най-влиятелната организация на католическата църква - ордена на йезуитите, т. нар. "Христово войнство", основано през 1534 г. от Игнаций Лойола. Въз основа на богат фактически материал, характеризиращ социалнополитическите позиции на йезуитите в продължение на повече от 400-годишна история, авторът разкрива дейността на тази ударна сила на папския престол, която не се гнуси от никакви средства за постигане само на една цел - укрепване позицията на църквата, нейното влияние върху масите. Авторът разкрива реакционната идеологическа роля на този орден в някои капиталистически страни.

Книги от други потребители

Книги по жанрове

Вземи книга от своя град

Knigoman.bg в медиите