Книгата вече не е налична

История на радиото в България. Книга 2

БЪЛГАРСКАТА РАДИОСИСТЕМА Национален предавател и студио Организация и управление. РАДИО АУДИТОРИЯ Демографски и икономически характеристики Радиоприемници и слушатели ... НАЦИОНАЛНАТА РАДИОПРОГРАМА Възгледи и реализация ....... Музика, информация, коментар, реклама. Специализирани предавания ........ Радиотеатър Районни радиостанции ....... Международни връзки. Германската радиопропа ганда. Дирекция на националната пропаганда НАМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Книгата вече не е налична
Книги от други потребители