Книгата вече не е налична

Учение и ритуал на висшата магия

Елифас Леви е псевдоним на известния френски окул-тист Алфонс Луи Констан (1810-1875), чиито книги за окултизьм, Кабала и магия продължават да вдъхновя- ват много поколения окултисти в цял свят и до днес. Елифас Леви е майстор на Розенкройцерската интер-претация на Кабала, която оформя основата на ма-гията, практикувана днес на Запад. Основният му труд е «Учение и ритуал на Висшата Магия", публикуван за прив пыт през 1856 година. В него се разглеждат тео-рията и принципите на магическата работа от Каба-листична, Херметична и Християнска гледна точка. Това е книгата, която продьлжава да се преиздава по-вече от 150 години и която сега държите в рицете си. „Нека сега тази творба да попадне там, където пожелае, и нека стане онова, което е пожелало Провидението. Тя е изцяло завършена и вярвам, че ще устои на изпита- нията на времето, защото в нея има сила, както въ всичко, което е направено с разум и сьвест." Елифас Леви

Книгата вече не е налична
Книги от други потребители