fb

Книга за размяна

Виж цялата ми библиотека в моя профил Ири

Животът на Бетховен

Животът на Бетховен

  • ISBN: 9538421411
  • Език: български
  • Категория: Изкуство
  • Книгата се намира в София
  • Книгата се РАЗМЕНЯ
  • Потребителят би я продал за 1.5лв

Книгата е допълнително подвързвана и има печат на титулната страница от частна библиотека.

"Животът на Бетховен" е единствената книга на Ерио, посветена на музикален творец. Тя обаче съвсем не е само едно от стотиците животоописания на този титан в областта на музиката. Книгата представлява по-скоро широка панорама на обществено-културния живот в Германия и Австрия в края на 18-ти в. и началото на 19-ти в., на чийто фон се откроява една уникална човешка и творческа личност. Ето защо книгата би могла да бъде наречена с пълно основание "Времето на Бетховен". Тя убедително потвърждава широките, почти енциклопедични познания на своя автор, отразил покрай чисто биографичните данни множество важни и второстепенни моменти от тогавашната социална действителност.

Книги от други потребители

Книги по жанрове

Вземи книга от своя град

Knigoman.bg в медиите