Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия и Декларация за поверителност за ползване на предоставяните информационни ресурси и услуги на посетителите на уебсайта Knigoman.bg,  наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ

Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта Knigoman.bg вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

Внимателно прочетете условията за ползването на уеб сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уеб сайта.


Съгласно Закона за електронните съобщения като администратор на платформа (доставчик на услуги на информационното общество), предоставяме на потребителите следната информация:

Данни за кореспонденция: info@knigoman.bg

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни – адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, факс: 02/915-35-25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

Книгите, които имат обявена цена за продажба се определят от потребителя, който предлага съответната книга и тя е посочена в карето на всяка книга.
Начинът на размяна или продажба на книги се уточнява между двете страни по сделката.

Knigoman.bg има готовност да съдейства за разрешаването на евентуален спор между потребители по повод ползването на платформата за размяна или покупка на книги. Некоректните потребители ще бъдат отстранявани от платформата.

I. ДЕФИНИЦИИ

 • "Интернет страница" - съставна и обособена част от Уебсайт.
 • "Потребител" - физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта
 • "Електронна препратка" - връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница.
 • "Уебсайт", "Сайт" - уебсайт с адрес (URL) www.knigoman.bg.
 • "Профил" - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта
 • "Обява" - създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.) за съобщение за продажба или покупка на продукт или услуга
 • "ОУ" - Общи условия
 • "Администратор" - техническо лице, съблюдаващо правилното функциониране на сайта
 • IP Адрес ("IP address") е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;
 • "бисквитки", "cookies" - Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уеб сайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.
 • Потребителски профил е обособена част от Уебсайта, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от САЙТА, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на имейл или потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и САЙТА;
 • Публичен потребителски профил е обособена част от Уебсайта, предоставяща публично частична информация за Потребителя, включваща посочените от него име, местоживеене, снимки, както и всякаква друга информация за Потребителя и неговите действия в Уебсайта, които Потрбителят сам е избрал да бъдат публични, по негово желание или за да има достъп до предлаганите от САЙТА услуги;

Knigoman.bg е уебсайт с платформа за обяви и реклама, която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията,
посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства,
в които са достъпни услугите на платформата Knigoman.bg.

II. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вашата поверителност е важна за нас, затова независимо дали сте нов потребител или ползвате услугите от дълго време, моля, непременно отделете време да се запознаете с практиките ни - и ако имате въпроси, свържете се с нас.

1. Събираме информация по следните начини:

• Информация, която вие ни предоставяте.
Например за някои от нашите услуги се изисква да регистрирате профил. Когато го направите, ще ви попитаме за лична информация, например вашето име, имейл адрес, град и др. които ще съхраним в профила ви.

• Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна.
Събираме информация за услугите, които използвате, и по какъв начин правите това - например когато посещавате уебсайта, събираме информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа):

Използваме услугите на Google Analytics и Facebook Pixel, които събират данни за потребителите при посещение на уеб сайта, относно трафик и потребителско поведение. .

Google Analytics

Използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип потребители използват Уебсайта и как го използват, което ни помага да персонализираме Услугата.
За повече информация, относно данните, които Google извлича, моля, запознайте се с тяхната декларацията за поверителност

Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.

Съгласявайки се да използвате Услугата, Вие изразявате своето изрично съгласие за използване от нашата страна на Google Analytics на Уебсайта, включително Display Advertising, и декларирате, че ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

Facebook Pixel

Използваме Facebook Pixel, за да събираме статистическа информация за посещенията на сайта, която ни е необходима за подобряване на изпълнението на мисията на фондацията чрез предоставяне на онлайн услуги и информация в подходящото време, на заинтересовани от тях хора.

Тук можете да се запознаете с пълната информация за компанията и нейната политика за събиране и защита на личните данни.

Услуги за споделяне в социални медии

Предоставяме бутони за лесно споделяне на публикациите в популярни социални мрежи. Тези бутони са необходими, за да можем да осигурим възможност за споделяне на материалите, които публикуваме. Възможно е те да събират статистическа информация за потребителите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н.

1.1 Автоматично събиране на данни при регистрация
Когато направите регистрация в сайта или се абонирате за имейл бюлетин, автоматично събираме и съхраняваме определени данни в сървърни бази данни. Данните включват:

- регистрационна информация за час и дата на регистрацията;
- IP адрес;
- потвърдена/непотвърдена регистрация в САЙТА;
- "бисквитки", които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил.

За подробна информация относно бисквитките, кликнете тук

1.2 В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, САЙТЪТ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя, които са нужни за използване на услугите на САЙТА. След регистрацията, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, за промяна на своите настройки.

1.3 САЙТЪТ събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за САЙТА.

1.4 С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в САЙТА, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, информацията за приятелите на Потребителя в тези потребителски профили, качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от САЙТА за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.

1.5 При посещаване на САЙТА чрез мобилно устройство или при използване на приложенията на САЙТА за мобилни устройства, Потребителят се съгласява и дава разрешение да се събират данни за неговото текущото местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за информиране на Потребителя за находящите се в близост до него обекти, предлагащи услуги на САЙТА.

1.6 С регистрацията си в САЙТА Потребителят разрешава в потребителските му профили в САЙТА, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от САЙТА или от офериращите в сайта търговци. Потребителят може да откаже получаването на такъв тип съобщения от своя профил или като последва линк за отказ в някой от вече изпратените му съобщения.

2. Как използваме събраната информация

2.1 Ползваме информацията, събрана от всички наши услуги, за да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови. Също така използваме тази информация, за да ви предлагаме персонализирано съдържание - например да ви предоставяме по-подходящи резултати от търсенето и/или реклами.

2.2 Може да използваме имейл адреса ви, за да ви информираме относно услугите си - например да ви уведомяваме за предстоящи промени или подобрения, както и да изпращаме нашия имейл бюлетин.

3. Достъп и актуализиране на личната ви информация

Всеки път, когато използвате услугите ни, се стремим да ви предоставим достъп до личната ви информация. Ако тя е неправилна, се опитваме да ви дадем възможности да я актуализирате бързо или да я изтриете - освен ако трябва да я съхраняваме поради уважителни причини от бизнес характер или правен характер.
Целим да поддържаме услугите си по начин, който защитава информацията от случайно или злонамерено унищожаване. Поради това след изтриването й от нашите услуги може да не изтрием незабавно остатъчните копия от активните си сървъри и да не премахнем информацията от системите си за архивиране.

4. Информация, която споделяме

4.1 САЙТЪТ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите:
- да съответства на всеки приложим закон, наредба, законова процедура или влязло в сила държавно изискване.
- прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;
- разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
- предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на САЙТА, нашите потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

4.2 Може да споделяме информация, която не ви идентифицира лично, с обществеността и с партньорите си - например издатели, рекламодатели или свързани сайтове. Може например да споделим информация публично, за да покажем тенденции за общото ползване на услугите си.

4.3 Ако САЙТЪТ участва в сливане, придобиване или продажба на активи, ще продължим да гарантираме поверителността на личната информация и ще дадем предизвестие на засегнатите потребители, преди личната информация да бъде прехвърлена или да стане предмет на друга декларация за поверителност.

4.4 Участие в томболи и игри - при участие в томболи публикувани в страницата https://knigoman.bg/tombola, Facebook или други канали, участниците се съгласяват, да бъдат публично обявени имената им като печеливши в Уебсайта Knigoman.bg и в други социални мрежи, които платформата Knigoman.bg използва.

5. Защита на информацията

Полагаме големи усилия да защитим информацията на потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим. По-конкретно:
• Шифроваме много от услугите си посредством SSL.
• Всяка регистрация трябва да бъде потвърдена по имейл от потребителя, който я е направил. Това означава, че потребителят трябва да има достъп до имейл адреса с който е направил регистрацията за да активира своята регистрация. Периодът за възможност за потвърждаване на регистрацията е 1 месец.
Ако потребителят не потвърди своята регистрация в период от 1 месец, неговите данни се заличават.
• Потребителят има възможност да извърши бърза регистрация чрез Facebook бутон за вход, като в този случай се използват данни от личния му профил във Facebook, които са публично достъпни и в този случай не се изисква потвърждаване по имейл. За потвърджение от страна на Потребителя се използва неговия оторизиран достъп до акаунта му във Facebook. Така Потребителят свързва Facebook профила си с профила в САЙТА. В случай, че липсват данни за свързване на двата профила, на Потребителя се предоставя възможност за собственоръчно попълване на нужните данни.
• Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация.
• Достъпът до личната информация е ограничен до администраторите на сайта, които се нуждаят от нея, единствено с цел да бъдат предлагани услугите на сайта.

Връзки към Уебсайтове на трети страни

Услугата, както и материалите на трети страни, които са публикувани на Knigoman.bg, съдържат връзки към, и могат да ви позволят да посетите други Уебсайтове. Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна, вие ще бъдете пренасочени към уебстраницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена уебстраница чрез Услугата или ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за защита на личните данни и информационна сигурност.

6. Срок за съхранение на личните данни

6.1 При първоначална регистрация в САЙТА, Потребителят попълва своите данни, но те няма да бъдат обработвани, докато Потребителят не потвърди своята регистрация (чрез потвърждаване на своя имейл или чрез синхронизация на Facebook профила му).
В случай, че Потребителят не потвърди своята регистрация, след 30 дни от датата на регистрация, неговите данни ще бъдат изтрити и профилът му заличен.
6.2 След потвърдена регистрация, Потребителят има пълен достъп до услугите на САЙТА. За да прекрати използването на САЙТА и неговите лични данни да бъдат заличени, Потребителят трябва да изпрати имейл със своето желание, от имейл акаунта с който е направена регистрацията, за да бъде потвърдена неговата самоличност.
6.3 Изтрити обяви и акаунти не се възстановяват.

III. Приемане, съгласие и действие на ОУ

ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта Knigoman.bg или създаде потребителски профил. 
Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. 
Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.
Knigoman.bg не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от потребителите.
Knigoman.bg има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на потребителя.
Knigoman.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, а също така и съобщения, съдържащи рекламни съобщения от трети лица, единствено чрез доброволно предоставяне на своя имейл адрес, което се осъществява по време на регистрация или вход чрез бутона „Вход с Facebook“.
Knigoman.bg предоставя безплатни услуги на потребителите си и те от своя страна с влизането си в сайта Knigoman.bg и отварянето на която и да е негова страница, модул, поле или popup, се съгласяват, че с въвеждането на своя имейл адрес потребителят изразява изричното си съгласие, че Knigoman.bg има правото да:
    - му изпраща съобщения по имейл;
    - му изпраща съобщения по имейл за нови книги от регистрирани потребители;
    - му изпраща информация свързана със сайта Knigoman.bg;
    - му изпраща по имейл рекламни бюлетини от трети страни;
    - му изпраща имейл съобщения за получени нови съобщения от дуг потребител;

Потребителят има право да прекрати своя абонамент или известяване за съобщения и да прекрати получаването на непоискани информационни или търговски съобщения по имейл от Knigoman.bg, като следва инструкциите в някое от писмата или в случай, че такива липсват, да влезе в настройките на своя профил и да махне отметка "Получаване на нашия имейл бюлетин" или "Известяване за ново съобщение от потребител", която се намира на адрес https://knigoman.bg/profil.

Услугите в сайта Knigoman.bg са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ. 
 
Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.

С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Knigoman.bg до регистрирания от потребителя имейл адрес и/или телефон, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

Потребителят има право на една регистрация в сайта.

Публикуването на обяви за размяна, продажба или подаряване на книги е достъпно за регистрирани в сайта Knigoman.bg потребители.

Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

Публикуваните книги са активни в сайта за период от 3 месеца. Ако през този период потребителят не е разменил/продал/подарил книгата, тя автоматично ще бъде "Архивирана", като ще бъде достъпна единствено за потребителя, който я е качил. 

Потребителят може да архивира сам своите книги, чрез натискане на бутона "Архив" от своята библиотека в раздела "Моите книги". Архивираните книги могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на един месец от архивирането им чрез бутона "Активирай".
За да може да изтрие потребител своя книга, трябва първо да я "Архивира", след което от раздела "Архивирани" ще може да бъде изтрита чрез бутона "изтрий".

Във всички случаи, в които  възникне проблем с обява на потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с  администратора на Knigoman.bg чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

IV. Задължения на потребителя при регистриране

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между  Knigoman.bg и Потребителя, Knigoman.bg премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него, както и цялата качена от потребителя информация. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез имейл от страницата за контакти - https://knigoman.bg/contacts. Имейлът от който се изпраща искането, трябва да съответства на имейл адресът с който потребителят е регистриран.

V. Характеристика на услугите

4.1. Knigoman.bg предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.
4.2. Услугите в сайта Knigoman.bg, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:
(а) да разглеждат съдържанието на обявите;
(б) да публикуват обяви за предлагани от тях книги;
(в) да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон, ако такъв е посочен. Всички лични съобщения се пазят за период от 6 месеца.
(г) да осъществяват размяна, подаряване, покупки и продажби на книги;

Използването на Knigoman.bg е напълно безплатно.
Knigoman.bg не получава комисионна за сключените между потребителите сделки.
Всеки потребител, който извършва търговска дейност чрез платформата, отговаря за това да заплати дължими данъци към държавните органи, ако такива са дължими за извършваната от него дейност. По-подробни съвети и правила за това могат да бъдат намерени в интернет страниците на съответните органи.

VI. Условия за публикуване на обяви

За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

5.1. Всеки потребител, който публикува книга в сайта Knigoman.bg, трябва да е собственик на самата книга. Чрез публикуване на своя книга, потребителят изразява своето желание на първо място да РАЗМЕНИ качената книга. Като допълнителна опция, книгата може да бъде отбелязана за ПОДАРЯВАНЕ, както и да бъде поставена цена на която потребителят е готов да ПРОДАДЕ своята книга. Поставянето на цена на книга не изключва първоначалното желание за размяна, а добавя опция към книгата, като в този случай тя може да бъде разменена, но едновременно с това да бъде предложена и за продажба.

Не се допускат обяви, целящи единствено продажба на книги. Ако потребител качи книги единствено с цел продажба, без да иска да ги разменя, по преценка на Администратора профилът на този потребител може да бъде закрит. Основната функция на Knigoman.bg е да предлага на потребителите удобна платформа за РАЗМЯНА на книги.

5.2. Да попълни правилно полетата с информация за книгата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.
5.3. Да избере най-подходящия жанр за книгата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неподходящ жанр. Също така, администраторът има право да промени жанра с по-подходящ. 

5.4. Да определи своето местоположение от което може да предаде книга лично, или да избере местоположение на което може да бъде предадена книгата лично. Администраторът може да върне за редакция обява, в която е посоченото местоположение е неправилно.

5.5. Обявите задължително трябва да имат лично направени снимки. Да не се използват търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви, ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в сайта лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание. Публикуването на телефонен номер е единствено с цел по-бърза връзка между потребителите. Knigoman.bg не изпраща SMS съобщения, както и няма да провежда телефонни разговори с потребители. Потребителят по всяко време може да добави или изтрие телефонния си номер, като при изтриване, той не се пази в база данни на Knigoman.bg.

5.6. Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена за обозначаване на търговски марки и наименования в случай, че се съдържат в заглавие на книга.

5.7. Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.

5.8. Да не публикува дублиращи се обяви. За "дублиращи" се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия, снимки.

5.9.Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

5.10. Да не публикува обяви единствено с рекламна цел, водещи към онлайн книжарници или друг тип подвеждаща информация.

5.11. При публикуване на обява, потребителят може да качи една книга в съответната обява. Всяка следваща книга се качва като отделна обява.

ЗАБРАНЯВА СЕ в една обява да има предлагане на повече от една книга, например в заглавието да се изброяват няколко книги, качената снимка да е на няколко книги и т.н.

5.12. Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Не се допуска замяната на вече публикувана книга с друга. За да се добави нова книга, тя трябва да бъде добавена като нова обява, а вече несъществуващата книга да бъде първо архивирана, след това изтрита.

VII. ТРЕТИ СТРАНИ И ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Авторските права върху публикациите в Knigoman.bg принадлежат на техните автори. Потребителите на Knigoman.bg се съгласяват, че сайтът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните от тях материали.

6.1. Цялата информация (текстови, графични, конкретни условия по сделките и т.н.) се предоставят от потребителите.
Knigoman.bg не носи никаква отговорност за качеството на предлаганите стоки и/или услуги, за достоверността, актуалността, законността на информацията, предоставена от потребителите или достъпна след последването на линк към съдържание, предоставено от същите.

6.2. Когато последвате линк или желаете да закупите стока и/или услуга, информацията за която е публикувана на Knigoman.bg, влизате в договорни отношения с трети страни, като Knigoman.bg не носи отговорност за коректното изпълнение на сделката.

6.3. Knigoman.bg не носи никаква отговорност за евентуално настъпили щети материални или нематериални или пропуснати ползи за потребителя ако:
    - Същият влезе в отношения, кореспонденция или други с регистрирани потребители в сайта Knigoman.bg или трети страни;
    - Същият заяви, закупи, заплати и т.н. стоки и/или услуги, предлагани от трети страни;
    - Същият последва линкове/съдържание на трети страни.
    - Същият осъществи каква да е интеракция с трети страни.
В този смисъл Knigoman.bg, в рамките на закона, има ограничена отговорност спрямо цялото публикувано съдържание на трети страни.

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА

Дизайнът под формата на текст, графика и цветово оформление, всички скриптове, source кодове и бази данни са изключителна собственост и авторско право на оператора на сайта Knigoman.bg и като такива копирането им и всякакъв вид употреба са забранени.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

8.1. Потребителят се задължава да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно, дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда  към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор, жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.

8.2. Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.

8.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата Knigoman.bg.

8.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви.

8.5. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и/или допълвани във всеки един момент без предизвестие. Knigoman.bg няма задължение да уведомява потребителите поименно, а всеки един носи отговорността периодично да се осведомява за евентуални промени и/или допълнения.

Всички промени и/или допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта като всяко следващо посещение/използване/достъпване, на която и да е от страниците на Knigoman.bg, Ви обвързва с тях.